Bifocale of multifocale contactlenzen
Een bifocale of multifocale bril is bij velen bekend: deze heeft glazen die zowel vertesterkte (bijziendheid, verziendheid) als leessterkte (ouderdomsverziendheid) corrigeren. Ook in een contactlens kan dit gerealiseerd worden!

Het aanmeten van vormstabiele bifocale of multifocale contactlenzen geeft vaak goede resultaten. Dat komt omdat de lens veel beweegt op het oog. Afhankelijk van de oogstand kan door verschillende gedeeltes van de lens gekeken worden. Er zijn meerdere ontwerpen. Een veel gebruikt ontwerp heeft het leesgedeelte in de rand van de lens verwerkt. Bij het recht vooruit kijken, kijkt u door het centrum van de lens waar de vertesterkte is. Tijdens het lezen kijkt u naar beneden, hierdoor rust de lens op het onderooglid en u kijkt door de rand van de lens waarin de leessterkte is geslepen.

De leessterkte van een multifocale lens loopt trapsgewijs op. Vanwege de verschillende sterktes in de lens wordt op alle afstanden de sterkte gecorrigeerd. Een bifocale lens heeft slechts twee sterktes: een vertesterkte en een leessterkte. Er wordt met deze lens op twee afstanden scherp gezien namelijk veraf en dichtbij. Het nadeel is echter dat de zogenaamde ’tussenafstanden’ zoals het beeldscherm van de computer niet wordt gecorrigeerd. Het voordeel van bifocale lenzen is dat het leesgedeelte sterker geslepen kan worden dan bij een multifocale lens. Bij een beginnende leessterkte zal worden gestart met een multifocale lens, als het leesgedeelte niet meer voldoende corrigeert zal moeten worden overgestapt naar een bifocale lens.

De resultaten met zachte multifocale lenzen zijn duidelijk minder dan bij multifocale vormstabiele contactlenzen. Dit komt omdat de lens minder beweegt op het oog. Dat betekent dat u tegelijkertijd door de vertesterkte en leessterkte kijkt. Een van de ontwerpen heeft rondom het middelpunt twee of meerdere sterktes geslepen. De sterktes voor veraf en dichtbij liggen dus gelijktijdig voor de pupil van het oog. Zeker in het begin betekent dat het beeld waar iemand op focust wel gezien wordt, maar met een schaduwbeeld. Dit vereist gewenning en de bereidheid om een compromis te accepteren.
Houd u er ook rekening mee dat de resultaten vooral ’s avonds verschillen, dit komt omdat een multifocale lens het beste werkt als u goed licht heeft..
Onder het kopje Oogziektes/Mythes kunt u lezen dat weinig licht niet schadelijk is voor de ogen maar wel des te vermoeiender.
Bij lezen is het altijd belangrijk dat u een zo hoog mogelijk contrast heeft, dit bereikt u door zo goed mogelijk licht te hebben tijdens het lezen.

Facebook
Instagram